F.V. Jonge Wielrenners Wilsele W.V.B. stamnummer 1000630 Secretariaat : Verbroederingstraat 6, 3012 Wilsele

Terug

naar

Gentlemen

GP Retrokoers - Frans Verbeeck

16 juli 2017 - op gesloten omloop

 

     REGLEMENT RETROKOERS – G.P. FRANS VERBEECK

 

 

   Dit reglement moet ten allen tijde nageleefd worden.

 

 

1. Zowel mannen als vrouwen met goed humeur mogen deelnemen aan de koers, op voorwaarde dat ze minstens 16 jaar oud zijn.

    Ze starten samen en een apart klassement wordt opgemaakt. Vrouwen en mannen 16j – 40j, 40j – 50j en 50+

 

2. Mannen moeten voorzien zijn van voldoende haargroei op de benen om deel te kunnen nemen.

    Vrouwen komen, in tegenstelling tot de mannelijke coureurs, met geschoren benen aan de startlijn.

    Deze dienen aan de organisatie voorgelegd te worden.

 

3. Valhelm is verplicht voor elke coureur maar ook een worstenhelm is toegestaan, liefst ook koersbroek, koerstrui en koersschoenen.

 

4. Wij verwachten iedereen minstens 1 uur voor de start van de koers voor de aanmelding en de inschrijving. Wedstrijd start om 18u.

 

5. Het maximum aantal deelnemers wordt beperkt tot 70

 

6. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 EURO en dient overgeschreven op rekening

    BE64 7512 0469 0652 van de Jonge Wielrenners Wilsele.Vermeld de naam van de deelnemer!

 

7. Voor de retrokoers worden enkel retro-racefietsen toegelaten. Elke fiets wordt vooraf aan een technische controle onderworpen in

    functie van onderstaande voorwaarden.

 

    • Versnellingen niet aan het stuur te bedienen ( vitessen “ aan de baar “ );

    • geen klikpedalen, beugels zijn wel toegestaan;

    • geen vaste pion;

    • geen carbon of aluminium frames.

    • Remhendels met kabels boven het stuur of onzichtbaar ingewerkte kabels aan het stuur, zijn toegelaten.

 

    Indien de remmen of andere onderdelen niet voldoen, daarmee bedoelen we een goede werking,  mag deze fiets niet deelnemen

    aan de wedstrijd. De organisatie van “ JWWILSELE” heeft hierin de  eindbeslissing.

 

8. Coureurs mogen bij de technische controle en tijdens de koers niet onder invloed zijn van alcohol en/of illegale middelen nuttigen

    tijdens de koers.

    Doping wordt enkel voorbehouden voor de mannen van de gazetten om de wedstrijd lyrisch te beschrijven.

 

9. De coureurs mogen zich niet laten afleiden door de schoonheid van onze seingevers. Iedereen houdt het hoofd bij de koers.

 

10.  Stomweg vallen is toegestaan doch niet wenselijk.

 

11.  De deelnemer verklaart naar eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert en deelneemt op eigen

       verantwoordelijkheid.

 

12.  Eenieder die meedoet wordt door JWWILSELE afdoende verzekerd tegen lichamelijke schade. Iedereen tekent een papier dat de

       organisatie niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen.

 

13. Het voetpad maakt geen onderdeel uit van het parcours. Overtreders worden na vaststelling onverbiddelijk uit de wedstrijd

      genomen.

 

14.  Een doortocht overslaan omwille van cafébezoek wordt uiteraard bestraft met uitsluiting.

 

15.  Elke coureur moet zich fair gedragen ten opzichte van de anderen en wanneer hij gedubbeld wordt moet hij plaats maken teneinde

      de kopgroep(en) niet te hinderen bij het voorbijsteken. Bij gevaarlijk rijgedrag wordt de betrokkene onmiddellijk uitgesloten.

      Renners met een te grote achterstand kunnen op basis van de inzichten van de politie en de daaruit volgende beslissing van de

      koersdirectie uit de koers genomen worden.

 

16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. Voor promotionele doeleinden van

      de wedstrijd zonder daarvoor vergoeding te claimen.

 

17.  De deelnemer verklaart bij deelname aan dit evenement kennis te hebben genomen van dit reglement. In alle gevallen waarin dit

       reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

 De Organisatie

 

 

 

Omhoog

Webmaster : luferdi